Türkçe

Turkce

Dil, bir toplumu oluşturan yapı taşlarındandır ve Türkçe kültürümüzün en önemli dayanağıdır. Beşsekiz Ortaokulları olarak bu bilinci geliştirmek için Türkçe eğitimine önem vermekteyiz. Hedefimiz, Türkçe öğretiminin temel amacı olan dinleme, konuşma, yazma becerilerini kazanmış; düşünen, duyarlı öğrenciler yetiştirmektir.

Türkçe öğretimi, beceri kazandırmaya yönelik etkinliklerin birleşimidir. Bu bağlamda okulumuzda Türkçe dersleri öğrenciyi merkeze alan etkinliklerle işlenmektedir. Topluluk karşısında düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma; sorgulayan ve eleştiren bakış açısı kazandırmak için metinler arası çalışma; Türkçeyi yazılı olarak doğru ve etkin kullanabilmeleri için yaratıcı yazma çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarımız öğrenci- öğrenci ve öğrenci- öğretmen değerlendirmesiyle sonuçlandırılmaktadır.

Tüm bu becerileri kazandırmada en büyük yardımcımız kitaplardır. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş, okuduklarını özümseyen, okuduklarından sonuçlar çıkaran, karşılaştırma yapan, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedeflerimiz arasında ön sıralardadır. Teknolojiyle iç içe geçmiş olan eğitimimizde ayrıca konuya hazırlık veya öğrenilen konuyu pekiştirme amacıyla eğitsel oyunlara da yer vermekteyiz. Yapılan sınavların ardından öğrencilerin eksik olan ve geliştirilmesi gereken konuları ile ilgili değerlendirmeleri yapıp geri bildirimler vererek çalışmalar yapmaktayız.

ingilizce-ders

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin bir sonraki eğitim kurumuna İngilizce’yi anadili gibi konuşabilen, dil bilgisi ve becerisi adına tam donanım kazanmış bireyler olarak olarak başlamalarını amaçlamaktayız. Beşinci sınıfta, haftalık yirmi saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce derslerimiz ile dört temel becerinin (okuma-yazma-dinleme-konuşma) yanı sıra öğrencilerimizin dilbilgisi ve kelime bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Düzenlediğimiz ders içi ve ders dışı etkinlikler ile öğrencilerimizin aktif bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamaktayız. Pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eden ders materyalleri kullanmaktayız. Böylelikle öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte, onların kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamakta, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmekteyiz. Okul dışında “ev çalışma” programımız ile öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerini desteklemekte ve gelişimlerini izlemekteyiz. İngilizce drama ve oyun derslerimiz ile eğlenceli vakit geçirmekte ve öğrencilerimizin sosyal yönlerinin de gelişmesini amaçlamaktayız.

Eğitim müfredatımızın temelini oluşturan CEF (Common European Framework) ile beşinci sınıf öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ESOL (English for Speakers of Other Languages) YLE (Young Learners English) Movers / Flyers sınavlarına hazırlayarak İngilizce yeterliliklerini uluslararası düzeyde sertifikalandırmaktayız ve sonraki yıllarda daha üst düzey olan KET/PET sınavlara katılmalarını hedeflemekteyiz.

matematik

Öğrencilerimize; karşılaştıkları sorunları en kısa zamanda ve doğru şekilde çözebilme alışkanlığı kazandırmak matematiğin en temel amaçlarındandır. Matematik dersinde duyduğunu anlayan, okuduğunu doğru yorumlayan, analiz ve sentez yapabilme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedeflerimizdendir. atematiği seven, ondan korkmayan yanlış yaptığında üzülmeyip bunu yeni bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiren öğrenciler yetiştirmek bizim önceliklerimizdendir. Bu bağlamda sınıf içerisinde rahatça soru sorabilecekleri ortamı hazırlamak, yapamadıklarında onları cesaretlendirmek temel davranış prensibimizdir.

Derslerimizi günlük hayatla ilişkilendirerek öğrencilerimizin konuyu anlamalarını kolaylaştırmaktayız.  Sordukları soruları çözüp “İşte böyle yapacaksın!’’ demeden; sorunun çözümü için gerekli olan bilgi eksiğini hatırlamasını sağlıyoruz. Soruyu kendilerine çözdürüp başarma hissini onlara yaşatıyoruz. Matematik dersinde mutlu bir ortamda öğrenmelerini sağlamak temel metotlarımızdandır. Proje ödevleri ve etkinliklerde grup çalışmaları yaptırarak onlara birlikte çalışmanın kazandırdığı yararları ve gücü görmelerini sağlamaktayız.

Bütün bunları gerçekleştirebilmemizin yolunun sevgili öğrencilerimizi etki alanımızda tutmaktan geçtiğinin farkındayız.Bunu da onları koşulsuz severek ve kişiliklerine saygı duyarak başarmaktayız.

fen-bilimleri

Fen Bilimleri dersimizde amacımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak en uygun eğitimi vermek ve onları fen bilimleri okuryazarı olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize, farklı yöntem ve teknikleri harmanladığımız derslerimizle ve laboratuvar çalışmalarımızla bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme, deney yapma bilgi ve becerilerini kazandırıyoruz.

Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlayan öğrenme sürecini; öğrencilerimizi aktif kılan grup çalışmalarımız, eğitsel oyun tekniklerimizle destekleyerek öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştiriyoruz.

Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, bilim – teknoloji ve yaşadıkları çevreye merak duygusunu sürdürmelerini hedefliyoruz. Ayrıca derslerimizde kullandığımız akıllı tahta ve bilgisayar destekli eğitimle soyut kavramları somutlaştırıyoruz.

sosyal-bilgiler

Bilgiye her daldan kolayca ulaşabildiğimiz bu çağda öğrencilerimizin sadece bilgiye sahip olmasını değil, bildiklerini değerlendirmesini ve şekillendirmesini önemsiyoruz. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizi; kültür ve tarih bilinci gelişmiş, Atatürk ilke ve inkilaplarini benimsemiş, demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, sorumluluklarının ve haklarının bilincinde, çevresine duyarlı, eleştirel düşünebilen, bilgiyi kendi değer yargılarıyla yorumlayabilen, öğrendiklerini yaratıcı fikirlerle şekillendirebilen, sosyal katılım becerileri yüksek, hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, bilinçli,etkin ve üretken vatandaşlar olarak yetiştiriyoruz.

Dersimizde kullandığımız interaktif sistemlerle öğrencilerimize çoklu öğrenme ortamları sunuyoruz. Örneğin bir müzeyi sanal olarak ziyaret edebiliyor ya da akıllı tahtalarımızda her türlü haritayı farklı ebatlara getirip üzerinde çizimler yapabiliyoruz. Aktivite odalarımızda oynadığımız eğitici oyunlarımız, yaratıcı drama uygulamalarımızla sosyal bilgiler dersini bütünüyle ezber olmaktan çıkartıyor, hayatımızın içindeki bir keşfe dönüştürüyoruz. Konularımız arasındakı bağlantıları kavram haritalarıyla güçlendiriyor, etkinliklerimizle öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Farklı eğitim teknikleriyle oluşturduğumuz aktif öğrenme uygulamalarımız öğrencilerimizin hem bilgiye hakimiyetlerini arttırıyoruz hem de bildiklerini demokratik yollarla kullanma becerileri sağlıyoruz.Velilerimizle kurduğumuz sağlıklı ve güçlü iletişimle öğrencilerimizin ders programı takiplerini yapıyor ve konu eksiklerini etütlerle tamamlıyoruz.