Misyon ve Vizyon | BeşsekizOrtaokulları

Misyon ve Vizyon

Geleceğin bilinmeyen dünyasına karşı doğru soruları sorarak, değişen ihtiyaçlara göre farklılaşan alanlarda doğru cevapları veren ortaokula özgü yeni bir eğitim kültürü oluşturmak, kurduğumuz ve kuracağımız ortaokullarda bu eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.

Director of Lower School, Kate Juergens

Thank you for your interest in Ed School. We are honored that you are taking the time to learn about – a truly magical place.

Music and Instrumental, Bonnie Fraenza

Thank you for your interest in Cathedral School for Boys. We are honored that you are taking the time to learn about – a truly magical place.

School Chaplain, Anita Jacobs speaks

Start the admission process by going online and submitting a request for information. Should spots become available between these dates.

Boyut Eğitim Kurumları olarak her zaman hedefimiz takip eden değil takip edilen olmaktır. Bu yüzden de eğitim dünyasının öncü girişimleri önceliğimiz olmuştur. Yapılanı, var olanı değil; yapılmayanı veya yapılanı alışılmışın dışında, farklı boyutlarla ele almayı tercih ettik.

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI’NDA MİSYONUMUZ:

Beşsekiz Ortaokulları’nda çerçevesini çizdiğimiz ortaokula özgü kurumsal kültür aracılığıyla öğrencilerimizi; en  modern sınıflarda ve en doğru sistematikle; kendine güvenen, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip, doğaya ve çevresine duyarlı ahlaki değerlere sahip ülkemizi geleceğe taşıyacak bireyler olarak yetiştirmektir.

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI’NDA VİZYONUMUZ:

Geleceğin bilinmeyen dünyasına karşı doğru soruları sorarak, değişen ihtiyaçlara göre farklılaşan alanlarda doğru cevapları veren ortaokula özgü yeni bir eğitim kültürü oluşturmak, kurduğumuz ve kuracağımız ortaokullarda bu eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.