Sadece Özel değil “Özellikli Okul”

“Odağımız Ortaokul” diyoruz çünkü özel okulun; özel okul imkânlarına en çok ihtiyaç duyulan dönemde, yani ortaokulda tercih edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden Ortaokul’u seçtik.

Ortaokul gibi bir öğrencinin hayatında hem psiko-sosyal hem de akademik gelişimi açısından son derece önemli olan bir dönemi, ülkemizin eğitim koşullarının yarattığı ihtiyaçları göz ardı etmeden farklı bir bakış açısıyla değerlendirdik . Dört temel prensip üzerine kurulu yeni bir eğitim anlayışı geliştirdik.

Her şey karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle başlar. Okul müdürüne kadar tüm kadromuz okuldaki her öğrenciyi tek tek ismiyle tanır. Eğitim programını her öğrencinin ihtiyacına göre esnek bir şekilde uygular.

Doğru Akademik Hedef

Ortaokul’da başarının anahtarı öğrencinin hem akademik hem de psiko-sosyal gelişimini destekleyen çok boyutlu bir ekip çalışmasıdır. Eğitim stratejimizi bu anlayış üzerine kurduk ve bu şekilde geliştiriyoruz.

Anadil Gibi İngilizce

Şimdi dil öğrenmenin tam zamanı! Beşinci sınıfı hazırlık olarak tasarladık, haftada 20 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce programı uyguluyoruz. İngilizce’yi sadece “kitaplarda” bırakmıyor, günlük hayata taşıyoruz.

İsim İsim Eğitim

Her şey karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle başlar. Okul müdürüne kadar tüm kadromuz okuldaki her öğrenciyi tek tek ismiyle tanır. Eğitim programını her öğrencinin ihtiyacına göre esnek bir şekilde uygular.

Hayat Dolu Bir Okul

Kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen çocuklar… Çocuklarımızı sadece sınavlara değil, hayata da hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizle geçireceğimiz dört yılın, hayatlarında önemli bir iz bırakacağının bilincindeyiz. Bu yüzden sadece bir özel okul olmak yerine “özellikli bir okul” olarak bilinmek istiyoruz. Bir özel okul olarak sahip olduğumuz imkânları, öğrencilerimizin ortaokul sonrası eğitim hayatlarına artılar katacak “özellikli bir okul” olmak için kullanıyoruz.

Merhaba, hoşgeldiniz