Singeng Fest

İşte öğrencilerimizin Singeng Fest performansları.
Beşsekiz Ortaokullarında şarkılar da İngilizce söylenir!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *