Şura Kozan

Sakarya’da doğdum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Sakarya’da özel bir yazılım ve

robotik ofisinde çeşitli özel okullara ve eğitimcilere verilen STEM eğitimlerinde eğitmen olarak aktif rol aldım.

Ortaokul öğrencilerine, bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla robotik ve kodlama eğitimi verdim.

İzmit Beşsekiz Ortaokulları’nda ise 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,

fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyorum.

Merhaba, hoşgeldiniz