Fen Bilimleri

Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, bilim - teknoloji ve yaşadıkları çevreye merak duygusunu sürdürmelerini hedefliyoruz.

Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlayan öğrenme sürecini; öğrencilerimizi aktif kılan grup çalışmalarımız, eğitsel oyun tekniklerimizle destekleyerek öğrencilerimizin problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştiriyoruz.

Fen Bilimleri dersimizde amacımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak en uygun eğitimi vermek ve onları fen bilimleri okuryazarı olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize, farklı yöntem ve teknikleri harmanladığımız derslerimizle ve laboratuvar çalışmalarımızla bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme, deney yapma bilgi ve becerilerini kazandırıyoruz.

Ayrıca derslerimizde kullandığımız akıllı tahta ve bilgisayar destekli eğitimle soyut kavramları somutlaştırıyoruz.