BİREYSEL BEŞSEKİZ'E GİRİŞ SINAVI  BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Müdürden

Serkan Akdal
Serkan Akdal
Müdür

Öğretim programlarını, 21. Yüzyıl beceri ve değerleriyle donatmaya önem veren Beşsekiz Ortaokulları olarak, insanımızın zihininde yaşanan büyük değişime, bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklara yeni boyutlar eklemeyi hedeflemekteyiz.

21.yüzyıla insan hazırlamak, geleceğin liderlerini yetiştirmek, geçmişten gelen her türlü bilgi birikimini kullanarak, kişinin kendisi ve çevresi ile uyum içerisinde, mutlu, üretken ve yaratıcı bir insan olarak yetiştirmenin yollarını bulabilmeyi gerektirir. Eğitim uygulamalarında, bugün pek çok ülkede pek çok düşünür, eğitimin birey odaklı anlayışına parallel olarak bireyi merkeze alan öğrenme anlayışını benimsiyor. Bireyi araştırmaya ve düşünmeye yönlendiren, insanın farklı öğrenme özelliklerinin bulunduğu, öğrenmenin ancak birey aktif olduğunda gerçekleşeceği yaklaşımıyla şekillenmiş bir eğitim, bireyin öğrendiklerini içselleştirmesine daha iyi olanak sağlıyor.

Biz eğitimciler geleceğin nasıl şekilleneceğine katkı sağlamakta, geleceği şekillendirmekteyiz. Bugünkü emeklerimizin karşılığı, karşımıza gelecek olarak çıkıyor ve bu nedenle diğer mesleklerden çok daha şanslıyız. Eğitim dünyasının birer ferdi olarak asıl işimiz, asıl odaklandığımız nokta insan... Eğitim verdiğimiz, yarına hazırladığımız her öğrencimizle aslında bir insanın karakterini, bakış açısını, yetkinliklerini ve hayallerini şekillendiriyoruz. Bu nedenledir ki Beşsekiz Ortaokulları olarak işimizin her noktasında insanı merkeze koyuyor, insana odaklanıyoruz. Nitelikli, başarılı, insani değerlerle donatılmış, heyecanlı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı ve güçlü bir kadroyla şekillendirdiğimiz sistemimizde, çocuklarımız özgüvenli, güçlü ve yetkin bireyler olarak yetişiyorlar ve yetişmeye devam edecekler.

Beşsekiz Ortaokullarında öğrenci, öğretmen ve velilerimizin okullarımıza gelmekten mutluluk duydukları ortamlar oluşturuyor ve işimizi keyifle yapıyoruz.