Misyon - Vizyon

Misyon ve Vizyon
Geleceğin bilinmeyen dünyasına karşı doğru soruları sorarak, değişen ihtiyaçlara göre farklılaşan alanlarda doğru cevapları veren ortaokula özgü yeni bir eğitim kültürü oluşturmak, kurduğumuz ve kuracağımız ortaokullarda bu eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.

Boyut Eğitim Kurumları olarak her zaman hedefimiz takip eden değil takip edilen olmaktır. Bu yüzden de eğitim dünyasının öncü girişimleri önceliğimiz olmuştur. Yapılanı, var olanı değil; yapılmayanı veya yapılanı alışılmışın dışında, farklı boyutlarla ele almayı tercih ettik.

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI'NDA MİSYONUMUZ:

Beşsekiz Ortaokulları'nda çerçevesini çizdiğimiz ortaokula özgü kurumsal kültür aracılığıyla öğrencilerimizi; en  modern sınıflarda ve en doğru sistematikle; kendine güvenen, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip, doğaya ve çevresine duyarlı ahlaki değerlere sahip ülkemizi geleceğe taşıyacak bireyler olarak yetiştirmektir.

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI'NDA VİZYONUMUZ:

Geleceğin bilinmeyen dünyasına karşı doğru soruları sorarak, değişen ihtiyaçlara göre farklılaşan alanlarda doğru cevapları veren ortaokula özgü yeni bir eğitim kültürü oluşturmak, kurduğumuz ve kuracağımız ortaokullarda bu eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.