BİREYSEL BEŞSEKİZ'E GİRİŞ SINAVI  BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Türkçe

Beşsekiz Ortaokulları'nda Türkçeyi yazılı olarak doğru ve etkin kullanabilmeleri için yaratıcı yazma çalışmaları yapmaktayız.

Türkçe öğretimi, beceri kazandırmaya yönelik etkinliklerin birleşimidir. Bu bağlamda okulumuzda Türkçe dersleri öğrenciyi merkeze alan etkinliklerle işlenmektedir.

Dil, bir toplumu oluşturan yapı taşlarındandır ve Türkçe kültürümüzün en önemli dayanağıdır. Beşsekiz Ortaokulları olarak bu bilinci geliştirmek için Türkçe eğitimine önem vermekteyiz. Hedefimiz, Türkçe öğretiminin temel amacı olan dinleme, konuşma, yazma becerilerini kazanmış; düşünen, duyarlı öğrenciler yetiştirmektir.

Topluluk karşısında düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamak amacıyla hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma; sorgulayan ve eleştiren bakış açısı kazandırmak için metinler arası çalışma; Türkçeyi yazılı olarak doğru ve etkin kullanabilmeleri için yaratıcı yazma çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarımız öğrenci- öğrenci ve öğrenci- öğretmen değerlendirmesiyle sonuçlandırılmaktadır.

Tüm bu becerileri kazandırmada en büyük yardımcımız kitaplardır. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş, okuduklarını özümseyen, okuduklarından sonuçlar çıkaran, karşılaştırma yapan, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedeflerimiz arasında ön sıralardadır. Teknolojiyle iç içe geçmiş olan eğitimimizde ayrıca konuya hazırlık veya öğrenilen konuyu pekiştirme amacıyla eğitsel oyunlara da yer vermekteyiz. Yapılan sınavların ardından öğrencilerin eksik olan ve geliştirilmesi gereken konuları ile ilgili değerlendirmeleri yapıp geri bildirimler vererek çalışmalar yapmaktayız.