Kadromuz

Seçil Akyol Saçlı
Seçil Akyol Saçlı
Müdür Yardımcısı

2009 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldum.

Meslek hayatım memleketim Tekirdağ'da başlayıp İstanbul ve Sakarya'da çeşitli okullarda devam ettim.

Mesleki gelişimime katkıda bulunması için öğrenci koçluğu eğitimi,  hızlı okuma eğitimi, etkili iletişim, beden dili vb.

çeşitli eğitimlere katıldım. Çalıştığım kurumlarda gazete editörlüğü ve çeşitli e-twinning projelerinde danışmanlık yaptım.

İletişimin temel taşı olan anadilin yeni nesil tarafından etkili ve etkin bir şekilde öğrenilmesi için

ders içi ve dışı faaliyetlere ağırlık veren bir eğitim stratejisi izlemekteyim.